Äripindade Puhastusteenus OÜ  on tänapäevane professionaalne puhastus- ja koristusteenuseid pakkuv perefirma. Oleme alustanud oma tegevust jaanuaris 2009.a. ja soovime tuua värsket tuult koristus- ja puhastusteenuste alale.
Kasutame ainult professionaalseid koristusvahendeid ja – keemiat. Meie teenuste kvaliteedi ja kliendisõbralikuse tagab alati innovaatiliselt efektiivsed koristusmeetodid ja  põhimõte : kliendile tuleb tagada puhas töö,- vabaaja,-ja olmekeskond.
Lisaks:
☺kvaliteedisüsteemi olemasolu.
☺ühtne vormiriietus.
☺kultuurne, aus ja konfidentsiaalne teenendamine.
☺operatiivsus.
☺klendisõbralikud hinnad.
☺teenuste osutamisel lähtume alati kliendi soovidest.

Äripindade Puhastusteenus OÜ eesmärgiks on pakkuda proffessionaalset, garanteeritud kvaliteedi ja hästi juhitud riskidega alternatiivi kliendi palgal olevale koristajale.

Äripindade Puhastusteenus OÜ palkamine tähendab kliendi jaoks mitmete otseste kulutuste säästu, nagu näiteks koristaja palk ja sellelt tasutav sotsiaalmaks ning koristaja töövahendid,millest osa on pikemaks perioodiks ühekordselt soetavad ja osa käsitletavad pideva materjalikuluna.

Oma palgal olev koristaja tähendab kliendile ka seda ,et tuleb lahendada kõik tema tegevusega seotud küsimused alates töölepingutest ,töövahendite muretsemisest, puhastusvahendite pidevast hankimisest kuni töötaja haigestumise korral talle asendaja leidmiseni, millega kaasneb märkimisväärne aja,-ja rahakulu tegevusvaldkonnas mis pole kliendi põhitegevus.

Olenevalt kliendi poolt hallatavate pindade suurusest/väiksusest ei ole efektiivsete ja koristus,-puhastustööde tänapäevast kvaliteeti tagavate tehniliste abivahendite muretsemine ainult oma vajaduste rahuldamiseks ka rahaliselt otstarbekas, mistõttu tuleb majasisest töötajat kasutades tihti teha järelandmisi kas töö teostamise ajas või kvaliteedis.
Profesionaalse koristusfirma suurem tegevusmaht võimaldab töö teostada optimaalse aja ja töövahenditega.

Arvestamata ei saa jätta ka faktorit ,et koristaja kui suhteliselt odava ja vähe kvalifitseeritud tööjõu palkamisel ei tee tööandja tavaliselt kuigi põhjalikku töötaja usaldusväärsuse kontrolli mis võib ,aga lõppkokkuvõttes kas juhusliku või tahtliku konfidensiaalsusnõuete eiramisena või ettekavatsetud varavastase kuriteona vägagi kalliks maksma minna.
Äripindade Puhastusteenus OÜ töömaht võimaldab ka suuremaid kulutusi personaalivalikuks ning kõik meie töötajad läbivad põhjaliku taustakontrolli, samuti koolitame oma töötajaid regulaarselt.Nimi:
Email:
Teema:
Sisu: